Terminplanung 2018

2018:

 

 

März/April 2018

Schüleraustausch mit Steenwijkerland

 

01. - 08.04.2018

Schüleraustausch in Le Chambon-Feugerolles

 

08. - 15.04.2018

Schüleraustausch in Herzebrock-Clarholz mit Le Chambon-Feugerolles

07. - 09.09.2018

Erwachsenenaustausch mit Steenwijkerland in Herzebrock-Clarholz

 

13. - 17.10.2018

Erwachsenenaustausch in Le Chambon-Feugerolles